Wednesday, April 15, 2009

ဓမ္မစာအုပ်များ

အခ်ဳိ႔ေသာ စာအုပ္မ်ားသည္ link ပ်က္သြားေသာေၾကာင္႔ ေဒါင္း၍ အဆင္မေျပ ရွိတတ္ပါသည္။
ဘာသာေရးႏွင္႔ပတ္သက္ေသာ အလုိရွိေသာ စာအုပ္ကုိ စာေရးဆရာအမည္နဲ႔ စာအုပ္အမည္ကုိ
ေျပာ၍ ထားခ႔ဲပါ ျပန္လည္တင္ေပးပါမည္။
အရွင္၀ရသာမိ (မုံရြာ)

ဗုဒၶသာသနာထြန္းကားဆုံးျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ သူ ့ကြ်န္ဘ၀ ႏွစ္(၁၀၀)ခန္ ့ၾကာျမင့္ခဲ့ျပီး သာသနာေတာ္ လြန္စြာညွဳိးႏြမ္းလာခဲ့သည္။ ကြ်န္ဘ၀မွ လြတ္ေျမာက္လာသည္ႏွင့္ သာသနာႏွစ္(၂၄၉၈)ႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ ရန္ကုန္ျမဳိ ့ ကမ ၻာေအးကုန္းေျမ မဟာပါသာဏလုိဏ္ဂူတြင္ ဆ႒မအၾကိမ္ သဂၤါယနာတင္ျပီး သာသနာေတာ္ကုိ ေစာင့္ေရွာက္ခဲ့ရသည္။

ေညာင္ရမ္းဆရာေတာ္ ၊ မဟာစည္ဆရာေတာ္ႏွင့္ မင္းကြန္းဆရာေတာ္မ်ား ဦးေဆာင္ေသာ ရဟန္း(၂၅၀၀)တြင္ ေထရ၀ါဒႏုိင္ငံမ်ား ျဖစ္ေသာ ျမန္မာ၊ထုိင္း၊ လာအုိ၊ ကေမ ၻာဒီးယား ၊ သီရိလကၤာ ႏုိင္ငံ(၅)ႏုိင္ငံမွ ရဟန္းမ်ားပါ၀င္ေသာ သံဃာထု၊ ဖဆပလ ဦးႏုအစိုးရ ဦးေဆာင္ေသာ မင္းထုႏွင့္ သာသနာ၀င္မ်ား ျပည္သူလူထုစေသာ ထု(၃)ထု ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျပီး ယခင္ပိဋကတ္ေတာ္မ်ားကုိ ေက်ာက္ျပားေပၚမွာ ဖတ္ေနရာမွ အလြယ္တကူဖတ္မွတ္ ေလ့လာႏုိင္ရန္ ပိဋကတ္ေတာ္မ်ားကုိ စာအုပ္မ်ားေပၚတြင္ ကူးေျပာင္းရုိက္ႏွိပ္ျပီး ဆ႒မအၾကိမ္ သဂၤါယနာတင္ျပီး သာသနာေတာ္ကုိ ေစာင့္ေရွာက္ခဲ့ၾကသည္။
ယခုအခ်ိန္တြင္ ဗုဒၶသာသနာေတာ္ ပိဋကတ္(၃)ပုံစလုံးသည္ စာအုပ္မ်ားေပၚတြင္ ေရာက္ရွိလာျပီျဖစ္သျဖင့္ မည္သည့္ပုဂၢဳိလ္မဆုိ ေနရာမေရြး အခ်ိန္မေရြး အလြယ္တကူဖတ္မွတ္ ေလ့လာႏုိင္လာျပီး သာသနာေတာ္ သန္ ့ရွင္းတည္တံ့ ျပန္ ့ပြားေရးအတြက္လည္း အထူးအေရးပါလွေပသည္။
ဆဌမသဂၤါယနာတင္ပြဲႀကီးတြင္ ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ မဟာစည္ဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီးႏွင့္ မင္းကြန္းတိပိဋကဓရ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးတို႔ ေမးျမန္းေျဖၾကားေတာ္မူေသာ ဆဌမသဂၤါယနာတင္ အေမးအေျဖမ်ားကို အထူးစုစည္းကာတင္ဆက္ထားပါသည္။
၁. စူဠကမၼ၀ိဘဂၤသုတၱန္
၂. ရွင္သာမေဏေက်ာ္ ေလးပါးတရား
၃. မယ္ယွက၀တၳဳ
၄. သု၀ဏၰမိဂ ေရႊသမင္၀တၳဳ
၅. ကံဏွဒီပ၀တၳဳ
၆. နကုလပီသုသုတ္ / ယမတသုတ္
၇. ေတသတုဏဇာတ္ (ပထမပိုင္း)
၈. ေတသတုဏဇာတ္ (ဒုတိယပိုင္း)
၉. စူဠသုဘဒၵါ-ရဟန္းငါးပါး ေစာရ၀တၳဳ
၁၀. ေရ၀တသာမေဏတရား
၁၁. ကု႑ကကုစၧိသိႏၶ၀သုတ္
၁၂. ပါရရာသိသုတ္
၁၃. ဥဒယသုတ္မွ ကတိဘာရဒြါဇသုတ္
၁၄. အာဇိ၀က-ဥပါလီ
၁၅. မဟာသတိပ႒ာနမွ ခႏၵဳပမသုတ္
၁၆. မူလပရိယာယ၀တၳဳ
၁၇. ရာဓမေထရ္ အႆဇိပုနဗၺသုတ ရဟန္းငါးရာ လကၡဏာေရးသံုးပါး
၁၈. ေစတိယဇာတ္
၁၉. ကႏၵရကသုတ္ / ေပါတတိယသုတ္
၂၀. ပုပၸသုတ္မွ ဂီလာနသုတ္
၂၁. မရဒြါဇသုတ္
၂၂. ေကာသမၻီပါသီတိႆ သာမေဏပဥၥဥပါသကာ၀တၳဳ
၂၃. မိလကၡသုတ္မွ မရဏသတိသုတ္
၂၄. ၀ိသာခါဏ ပါသိကာ၀တၳဳ
၂၅. မိဠတသုတ္ေတာ္- အဠိကသုတ္
၂၆. ကုလမကသုတ္ / သဒၶမၼပဋိရူပကသုတ္
၂၇. စူဠတဏွာ သခၤယသုတ / မာရကစၥဏီသသုတ္
၂၈. ကကစူပမသုတ္ / နိ၀ါပသုတ္
၂၉. ေခါမဒုတသုတ္
၃၀. အဗ်ာကတသုတ္
၃၁. ၀ဂၢိလသုတ္
၃၂. သုမနသုတၱန္
၃၃. မလႅိကာ၀ိမုတၱိ ရတနာ့သုတ္
၃၄. အနိစၥသုတ္မွ သမၼာဒိ႒ိသုတ္
၃၅. မဟာသိဟနခံသုတ္
၃၆. မဟာပဒါနသုတ္ / မဟာပရိနိဗၺာနသုတ္
၃၇. မဟာသိဂီတိသုတ္
၃၈. မဘရကုမာရသုတ္
၃၉. ဂါရ၀သုတ္ / ဘာရဒြါဇသုတ္
၄၀. ခႏၶာယမိုက္သုတ္
၄၁. ပိ႑သုတ္
၄၂. ဒုတိယပတၱသုတ္ / ဒီဂါရသုတ္
၄၃. ဗာလာပ႑ိတသုတ္ / ဒါရုကၡေႏၶာပမသုတ္
၄၄. ဓါတု၀ိဘဂၤသုတ္
၄၅. အာဠာ၀ကသုတ္ / သုပၸဗုဒၶသုတ္
၄၆. အမၺဋသုတ္မွ ရာဟုလာသံယုတ္သုတ္
၄၇. ယမကသုတ္ / မဟာစုႏၵသုတ္
၄၈. ဓမၼသဂၤဏီသုတ္
၄၉. ဘိကၡဳနီ၀ိဘင္း
၅၀. မဟာသတိပ႒ာနသုတ္ / ပါရာသိရာဇသုတ္
၅၁. အတၱိပေဒါပမသုတ္ / ဒါရုကၡေႏၶာပမသုတ္
၅၂. စူဠသစၥကသုတ္ / မဟာသစၥကသုတ္
၅၃. စကီသုတ္
၅၄. ယမိုက္ပါဠိေတာ္
၅၅. မဟာပရိနိဗၺာနသုတ္ / မဟာပေဒသေလးပါး
၅၆. မဟာဓမၼပါလဇာတ္
၅၇. ေသာနကဇာတ္ (ပထမပိုင္း)
၅၈. ေသာနကဇာတ္ (ဒုတိယပိုင္း)
၅၉. မဟာသီဟနာဒသုတ္
၆၀. အာနႏၵေသဠိ / ပဥၥဥပႆတာ၀တၳဳ- လယ္သမား၀တၳဳ
၆၁. ၀ိသာခါ၀တၳဳ သမၼဟုသိလာဒိဘိကၡဳ ၀တၳဳမ်ား
၆၂. ကုလူပကသဒၶမၼ ပဋိရူပကသုတ္
၆၃. မဟာသီဟနာဒသုတ္ / တတိယဘဒၵိယသုတ္ (မလႅိကာေဒ၀ီ ပရိတ္မ်ား)
၆၄. ရဟန္းငါးရာ ၀တၳဳ / ပတိပူဇိကာ၀တၳဳ- ထင္းခုတ္သမား၀တၳဳ
၆၅. ဓမၼႆ၀န၀တၳဳ / တိႆသာမေဏပဥၥဥပႆကာ၀တၳဳ
၆၆. ဒုကၠဋ္အာပါတ္၀ိနည္း (ဆံပင္)
၆၇. နိသိဂၢိ၀ိနည္းေတာ္
၆၈. ယမကသုတ္ / ရွင္နာဂီယသုတ္ / ဣနသုတ္ / မဟာစုႏၵသုတ္ / ေဖာ္သဠိယသုတ္ / စူဠမာလုက်သုတ္ ပရိတ္မ်ား
၆၉. ေခါမဒုႆသုတ္ / ၀ဂီသုတ္(အက်ဥ္း) / အနႏၵသုတ္ / ဣႏၶကသုတ္ ပရိတ္မ်ား
၇၀. ဧကပုတၱသုတၱန္ / ဧကသီသုသုတ္ / ရာဟုလာသုတ္ / အတၱိသုတ္ / ကုဠဴပကသုတ္ / ဩ၀ါဒသုတ္ ပရိတ္မ်ား
၇၁. ပါတရာသိ(၀ါ) အရိယာပရိယသန စူဠအတၱိကေသာပမာသုတၱန္
၇၂. တတိယ ဩ၀ါဒသုတ္ / ဘဒၵမပတိရူပကသုတ္ / ေမာလိကၤာ ဖဂၢဳဏရဟန္း အႏုဂတူပဟသုတ္
၇၃. ၀က္မေလး၀တၳဳႏွင့္ အညတရပုရိသ ၀တၳဳ
၇၄. နကုလပီတုသုတ္ / အနိစၥလကၡဏသုတ္ / အာနိသုတ္ / န၀သုတ္ မိဠကသုတ္ ပရိတ္မ်ား
၇၅. ရဠ၀ီနိတၱသုတ္ / နိ၀ါပသုတ္ / ဂႏၵရထပုဂၢလစတုတၱဳသုတ္ / အ႒ကနဂရေသကၡသုတ ပရိတ္မ်ား
............................................@@@@@@@@@@@@@@.........................................................

ပိ႗ကတ္သုံးပုံ
(၀င္း font လုိပါမည္)
www.dhammadownload.com မွရယူသည္။

၀ိနည္းပိ႗က-ျမန္မာျပန္


၀ိနည္းပိ႗က-ပါရာဇိကဏ္ ပါဠိေတာ္ျမန္မာျပည္
၀ိနည္းပိ႗က -ပါစိတ္ပါဠိေတာ္--ဘိကၡဳပါစိတ္
၀ိနည္းပိ႗က-ပါစိတ္ပါဠိေတာ္-ဘိကၡဳနီ၀ိဘင္း
၀ိနည္းပိ႗က-မဟာ၀ဂ္ ပါဠိေတာ္ျမန္မာျပန္
၀ိနည္းပိ႗က-စူဠ၀ဂ္ ပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္
၀ိနည္းပိ႗က-ပရိ၀ါပါဠိေတာ္ျမန္မာျပန္-သုတၱန္ပိဋက နိကာယ္ငါးရပ္ ျမန္မာျပန္

သုတၱန္ပိဋက နိကာယ္ငါးရပ္ - ဒီဃနိကာယ္ သီလကၡန္ပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္
သုတၱန္ပိဋက နိကာယ္ငါးရပ္ - ဒီဃနိကာယ္ မဟာ၀ဂ္ပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္
သုတၱန္ပိဋက နိကာယ္ငါးရပ္ - ဒီဃနိကာယ္ ပါထိက၀ဂ္ပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္

သုတၱန္ပိဋက နိကာယ္ငါးရပ္ - မဇၩိမနိကာယ္ မူလပဏၰာသပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္

သုတၱန္ပိဋက နိကာယ္ငါးရပ္ - မဇၩိမနိကာယ္ မဇၩိမပဏၰာသပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္
သုတၱန္ပိဋက နိကာယ္ငါးရပ္ - မဇၩိမနိကာယ္ ဥပရိပဏၰာသပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္
သုတၱန္ပိဋက နိကာယ္ငါးရပ္ - သံယုတၱနိကာယ္ သဂါထာ၀ဂၢသံယုတ္ပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္
သုတၱန္ပိဋက နိကာယ္ငါးရပ္ - သံယုတၱနိကာယ္ နိဒါန၀ဂၢသံယုတ္ပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္
သုတၱန္ပိဋက နိကာယ္ငါးရပ္ - သံယုတၱနိကာယ္ ခႏၶ၀ဂၢသံယုတ္ပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္
သုတၱန္ပိဋက နိကာယ္ငါးရပ္ - သံယုတၱနိကာယ္ သဠာယတန၀ဂၢသံယုတ္ပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္
သုတၱန္ပိဋက နိကာယ္ငါးရပ္ - သံယုတၱနိကာယ္ မဟာ၀ဂၢသံယုတ္ပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္
သုတၱန္ပိဋက နိကာယ္ငါးရပ္ - အဂုၤတၱရနိကာယ္ အဂုၤတၱိဳရ္ပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္ ဧကကနိပါတ္
သုတၱန္ပိဋက နိကာယ္ငါးရပ္ - အဂုၤတၱရနိကာယ္ အဂုၤတၱိဳရ္ပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္ ဒုကနိပါတ္
သုတၱန္ပိဋက နိကာယ္ငါးရပ္ - အဂုၤတၱရနိကာယ္ အဂုၤတၱိဳရ္ပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္ တိကနိပါတ္
သုတၱန္ပိဋက နိကာယ္ငါးရပ္ - အဂၤုတၱရနိကာယ္ အဂၤုတိၱဳရ္ပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္ စတုကၠနိပါတ္
သုတၱန္ပိဋက နိကာယ္ငါးရပ္ - အဂုၤတၱရနိကာယ္ အဂုၤတၱိဳရ္ပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္ ပၪၥကနိပါတ္
သုတၱန္ပိဋက နိကာယ္ငါးရပ္ - အဂုၤတၱရနိကာယ္ အဂုၤတၱိဳရ္ပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္ ဆကၠနိပါတ္

သုတၱန္ပိဋက နိကာယ္ငါးရပ္ - အဂုၤတၱရနိကာယ္ အဂုၤတၱိဳရ္ပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္ သတၱကနိပါတ္

သုတၱန္ပိဋက နိကာယ္ငါးရပ္ - အဂၤုတၱရနိကာယ္ အဂုၤတၱိဳရ္ပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္ အ႒ကနိပါတ္
သုတၱန္ပိဋက နိကာယ္ငါးရပ္ - အဂုၤတၱရနိကာယ္ အဂုၤတၱိဳရ္ပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္ န၀ကနိပါတ္
သုတၱန္ပိဋက နိကာယ္ငါးရပ္ - အဂၤုတၱရနိကာယ္ အဂုၤတၱိဳရ္ပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္ ဒသကနိပါတ္
သုတၱန္ပိဋက နိကာယ္ငါးရပ္ - အဂၤုတၱရနိကာယ္ အဂၤုတၱဳိရ္ပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္ ဧကာဒသကနိပါတ
သုတၱန္ပိဋက နိကာယ္ငါးရပ္ - ခုဒၵကနိကာယ္ ခုဒၵကပါဌပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္
သုတၱန္ပိဋက နိကာယ္ငါးရပ္ - ခုဒၵကနိကာယ္ ဓမၼပဒပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္

သုတၱန္ပိဋက နိကာယ္ငါးရပ္ - ခုဒၵကနိကာယ္ ဥဒါန္းပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္

သုတၱန္ပိဋက နိကာယ္ငါးရပ္ - ခုဒၵကနိကာယ္ ဣတိ၀ုတ္ပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္

သုတၱန္ပိဋက နိကာယ္ငါးရပ္ - ခုဒၵကနိကာယ္ သုတၱနိပါတ္ပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္

သုတၱန္ပိဋက နိကာယ္ငါးရပ္ - ခုဒၵကနိကာယ္ ၀ိမာန၀တၳဳပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္

သုတၱန္ပိဋက နိကာယ္ငါးရပ္ - ခုဒၵကနိကာယ္ ေပတ၀တၳဳပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္

သုတၱန္ပိဋက နိကာယ္ငါးရပ္ - ခုဒၵကနိကာယ္ ပဋိသမၻိဒါမဂ္ပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန

သုတၱန္ပိဋက နိကာယ္ငါးရပ္ - ခုဒၵကနိကာယ္ ေထရာပဒါန္ပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္

သုတၱန္ပိဋက နိကာယ္ငါးရပ္ - ခုဒၵကနိကာယ္ ေထရီအပဒါန္ပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္
သုတၱန္ပိဋက နိကာယ္ငါးရပ္ - ခုဒၵကနိကာယ္ ဗုဒၶ၀ံသပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္

သုတၱန္ပိဋက နိကာယ္ငါးရပ္ - ခုဒၵကနိကာယ္ စရိယာပိဋကပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္

သုတၱန္ပိဋက နိကာယ္ငါးရပ္ - ခုဒၵကနိကာယ္ မိလိႏၵပဥာွပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္

အဘိဓမၼာပိဋက ျမန္မာျပန္

အဘိဓမၼပိဋက - ဓမၼသဂၤဏီပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္
အဘိဓမၼပိဋက - ၀ိဘဂၤပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္

အဘိဓမၼပိဋက - ပုဂၢလပညတ္ပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္
အဘိဓမၼပိဋက - ကထာ၀တၳဳပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္

.......................................@@@@@@@@@@@@@@@@@...................................

ဗုဒၶဝင္
မင္းကြန္းဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးရဲ႕ ဗုဒၶ၀င္စာအုပ္ေတြပါ၊ ျမန္မာျပန္ေတြ၊ 
ၿပီးေတာ႔ ဗုဒၶ၀င္ကုိအဂၤလိပ္လုိ႔ ဘာသာျပန္ထားတဲ႔ စာအုပ္ေတြ အားလုံးစုစုေပါင္း ၆၀ ရွိပါတယ္၊ 
ေအာက္မွာေဒါင္းႏုိင္ပါသည္။
ဗုဒၶဝင္ (မင္းကြန္းဆရာေတာ္)
 
.......................................@@@@@@@@@@@@@@@@@................................ 
ဗုဒၶ၏ ဗုဒၶဝါဒ 
ဗုဒၶ၏ ဗုဒၶဝါဒ (အရွင္ေကာဝိဒ - ေယာ)ဘႏၵႏၱကိတၱိသာရ ဓမၼဒႆနၾသ၀ါဒမ်ား
ဘဒၵႏၱကိတၱိသာရ _ ဗုဒၶညႊန္ၾကား မေသေဆးတရား


ဘဒၵႏၱဇာဂရာဘိ၀ံသ _ နာဂလုိဏ္ဂူ အဓိ႒ာန္က်င္႔စဥ္နွင္႔ လယ္တီ၀ိပႆနာ
ဘဒၵႏၱဇာဂရာဘိ၀ံသ _ လယ္တီ၀ိပႆနာ အမွတ္ ၃
ဘဒၵႏၱဇာဂရာဘိ၀ံသ _ လယ္တီ၀ိပႆနာ အမွတ္ ၄
ဘဒၵႏၱဇာဂရာဘိ၀ံသ _ လယ္တီ၀ိပႆနာ အမွတ္ ၅

မဟာေဗာဓိျမိဳင္ဆရာေတာ္ _ ကဗ်ာ႔နန္းေတာ္
ေမျငိမ္း _ သတင္းသမားသတိထားစရာ ျမန္မာစာနွင္႔စကားသံမ်ား


မုိးကုတ္ဆရာေတာ္ _ သုညတ တရား ၾကိဳးစားျပီး ေဟာရစ္ပါကြာတဲ႔
မုိးကုတ္ဆရာေတာ္ _ သစၥာ၄ပါးတရားေတာ္
မုိးကုတ္ဆရာေတာ္ _ ေဇာ၇ၾကိမ္အက်ိဳးေပးပံု.ကပ္ေက်ာ္တရားေတာ္
မုိးကုတ္ဆရာေတာ္ _ စူဠေ၀ဒလႅသုတ္-၀ိသာခနွင္႔ ဓမၼဒိႏၷာအေမးအေျဖမ်ား
မုိးကုတ္ဆရာေတာ္ ေသာတာပန္ျဖစ္ဖုိ႔နွစ္ခ်က္-ေ၀ဒနာ၀ိပႆနာရႈနည္း

ေဒါက္တာမင္းတင္မြန္ _ ေတာ္ကူးဆရာေတာ္ ဘ၀ဆည္းဆာနွင္႔ က်င္႔စဥ္တရား
ေဒါက္တာမင္းတင္မြန္ _ ဗုဒၶဘာသာစာရိတၱပညာနွင္႔က်င္႔၀တ္မ်ား
ေဒါက္တာမင္းတင္မြန္ _ ဗုဒၶ၀ါဒနွင္႔ေခတ္သစ္ဘ၀
ေဒါက္တာမင္းတင္မြန္ _ ဗုဒၶအဘိဓမၼာအနွစ္ခ်ဳပ္
ေဒါက္တာမင္းတင္မြန္ _ ဘ၀ကိစၥနွင္႔ဘ၀ပန္းတုိင္
ေဒါက္တာမင္းတင္မြန္ _ ဘ၀ခ်မ္းသာေရး
ေဒါက္တာမင္းတင္မြန္ _ ဘ၀ဖန္တီးရွင္ ကံတရား
ေဒါက္တာမင္းတင္မြန္ _ ဘ၀လမ္းနွစ္သြယ္
ေဒါက္တာမင္းတင္မြန္ _ ဘ၀ရည္မွန္းခ်က္နွင္႔ဘ၀ပန္းတုိင္
ေဒါက္တာမင္းတင္မြန္ _ ဘ၀လြတ္ေျမာက္ေရးနွင္႔အရိယသစၥာ
ေဒါက္တာမင္းတင္မြန္ _ ဘ၀ေအာင္ျမင္ေရးသုိ႔ေရွးရႈၾက
ေဒါက္တာမင္းတင္မြန္ _ ေရွးဘ၀ေနာက္ဘ၀ သိပၸံနည္းက်အေထာက္အထားမ်ား
ေဒါက္တာမင္းတင္မြန္ _ အေကာင္းဆံုးဘ၀လမ္းညႊန္မႈ
ေဒါက္တာမင္းတင္မြန္ _ အျမတ္ဆံုးပန္းတုိင္ဧကန္ပုိင္ ဒုတိယတြဲ


ေဒါက္တာအရွင္ပညိႆရ _ တရားခ်စ္တဲ႔သူ
ေဒါက္တာအရွင္ပညိႆရ _ လုိအင္ဆႏၵေတြျပည္႔ပါေစ


ဖ်ာပံုတုိက္သစ္ဆရာေတာ္ _ သုေတသနသရုပ္ျပအဘိဓာန္ ၂၀၀၇
ဗဂ်ီေအာင္စုိး _ စာမဲ႔ကဗ်ာ
ဗားကရာဆရာေတာ္ _ အဘိဓမၼတၳသဂၤဟ ပါဌ္နိႆယ
ဘခုိင္ _ ဂ်ာမဏီအတြင္းေရး
ဘေလာ္ဂါနွင္႔ ကဗ်ာဆရာ/မမ်ား _ ေကာင္းကင္မ်ား၏အတၳဳပၸတၱိ
ဘုရားသားေတာ္ _

သာသနာ႔လြတ္လပ္ေရးတုိက္ပြဲနွင္ ႔၀ိနည္းဓိုရ္ဖန္တီးေရးဥပေဒ(မူၾကမ္း)

ေရႊဘုိ မိမိၾကီး _ အနာဂါရိကဓမၼပါလ
လွပုိင္ _ မဟာသက်သီဟဘုရားသမုိင္း , ၆.၂. ၁၉၆၄


လယ္တီဆရာေတာ္ _ နုိင္ငံျခားပုစၧာ အေျဖေပါင္းခ်ဳပ္
လယ္တီဆရာေတာ္ _ လယ္တီဒီပနီေပါင္းခ်ဳပ္ ျမန္မာ-အဂၤလိပ္ ၃ က်မ္းတြဲ
လယ္တီဆရာေတာ္ _ လယ္တီနိဗၺာန္တရားေတာ္မ်ား
လယ္တီဆရာေတာ္ _ အဘိဓမၼာပရမတၳသံခိပ္က်မ္း သံေပါက္လကၤာ

ဆန္းလြင္ _ ကမၻာ႔ေတြးေခၚရွင္ၾကီးမ်ား , ၀င္းလုိက္ပံုနွိပ္တုိက္ , ရန္ကုန္ , ၁၉၉၉ ဇႏၷ၀ါရီ
ဆန္းလြင္ _ ျဖစ္တည္ျခင္းပဓါန၀ါဒ နွင္႔ လူသားပဓါန၀ါဒ
ဆန္းလြင္ _ ရတနာသံုးပါးကုိယံုၾကည္ကုိးကြယ္လူသူ တစ္ေယာက္အေၾကာင္းသေျပကန္ဆရာေတာ္ _ ေဗာဇၥ်င္ခုနွစ္ပါးတရားျမတ္ရတနာ
သေျပကန္ဆရာေတာ္ _ နိဗၺာန္ခ်မ္းသာ တရားေတာ္မ်ား
သေျပကန္ဆရာေတာ္ _ သေျပကန္တရားေပါင္းခ်ဳပ္ အမွတ္ ၁
သေျပကန္ဆရာေတာ္ _ သေျပကန္တရားေပါင္းခ်ဳပ္ အမွတ္ ၂


သာ.ထြန္း.ျပန္႔ _ ဗုဒၶဘာသာေကာင္းတစ္ေယာက္
သာဓိန _ ေဗဒနီတိက်မ္း , မဟိိႏၵစာပံုနွိပ္တုိက္ , ၁၉၃၀
သာမဏအာဇာနီ _ မွန္
သီလ၀ _ ဗုဒၶအံေတာ္သမုိင္း
သုခ _ ဂုဏ္ရည္မတူလုိ႔လား
သုခ _ ေမတၱသုတ္
သုခ _သုခမွတ္စု
သုခ _ သည္ေဆာင္းေဟမန္
သုေမာင္ _ မ်ိဳးရိုးထဲမွ ဆုိးေပၾကီးမ်ား , ရန္ကုန္
သုသုက _ အစြမ္းထက္ဂါထာေတာ္မ်ားနွင္႔ဂမၻီရျဖစ္ရပ္ဆန္းမ်ား
သဃၤဇာဆရာေတာ္ _ ဥပါသေကာ၀ါဒဋီကာက်မ္း , ျမန္မာသံေတာ္ဆင္႔ပံုနွိပ္တုိက္ , ရန္ကုန္ ,၁၂၄၂ ပဌမ၀ါဆုိလ
အရွင္ေကာ၀ိဒ _ တုနုိင္းမမွီ
အရွင္ေဃာသိတ _ မုိးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး၏ တစ္ဘ၀သာသနာ


အရွင္ဇနက-တိသရဏ၀ိဟာရ _ ဗုဒၶေဟာျမြက္တရားဦးဓမၼစက္
အရွင္ဇနကာဘိ၀ံသ _ ကုိယ္က်င္႔အဘိဓမၼာ
အရွင္ဇနကာဘိ၀ံသ _ ဓမၼစၾကာတရားေတာ္နွင္႔အနတၱလကၡဏသုတ္တရားေတာ္
အရွင္ဇနကာဘိ၀ံသ _ ရတနာ႔ဂုဏ္ရည္
အရွင္ဇနကာဘိ၀ံသ _ သိပၸံအျမင္နွင္႔ ဗုဒၶအဘိဓမၼာအေမးအေျဖမ်ား
အရွင္ဇနကာဘိ၀ံသ _ အေျချပဳပ႒ာန္း
အရွင္ဇနကာဘိ၀ံသ _ အနာဂတ္သာသနာေရး


အရွင္ဆႏၵာဓိက _ နွလံုးသားမိတၱဴ
အရွင္ဆႏၵာဓိက _ မိဘေက်းဇူးအေက်ဆပ္နည္း
အရွင္ဆႏၵာဓိက _ ေလာက၌အေကာင္းဆံုးေသာအရာ
အရွင္ဆႏၵာဓိက _ သက္သတ္လြတ္နွင္႔ကုသုိလ္စိတ္
အရွင္ဆႏၵာဓိက _ အခ်စ္ကံေခေပမဲ႔အနွစ္က်န္ေစရမယ္
အရွင္ဆႏၶာဓိက _ အနိႈင္းမဲ႔ကုသုိလ္
အရွင္ဆႏၶာဓိက _ အနႈိင္းမဲ႔ရဟန္း
အရွင္ဆႏၶာဓိက _ အနုိင္းမဲ႔ဘာ၀နာ
အရွင္ဆႏၶာဓိက _ အနႈိင္းမဲ႔အေဖၚ
အရွင္ဆႏၶာဓိက _ အနိႈင္းမဲ႔အလွဴ
အရွင္ဆႏၶာဓိက _ အနႈိင္းမဲ႔ဥစၥာ


အရွင္မဟာသီလ၀ံသ _ ဓမၼပါလပ်ိဳ ႔
အရွင္ရ႒သာရ _ ဂမၻီသာရပ်ိဳ႔ စာကုိယ္ , ျမန္မာ႔ယူနီယန္စာပံုနွိပ္တုိက္ , ရန္ကုန္ , ၁၂၈၉ ခုနွစ္
အရွင္၀ါေသ႒ာဘိ၀ံသ _ ဓမၼခ်မ္းသာေတြ႔ေအာင္ရွာ
အရွင္သီဟာဘိ၀ံသ _ ေမတၱာဘာ၀နာရႈဖြယ္က်မ္း , ျပည္ၾကီးမန္တုိင္စာပံုနွိပ္တုိက္ , ရန္ကုန္
အရွင္အဂၢသမာဓိ _ ေနမိမၣစုိးခဏ္းပ်ိဳ ႔, ဟံသာ၀တီသတင္းစာတုိက္,ရန္ကုန္,၁၉၀၀ ခုနွစ္


အီၾကာေကြး _ ငုတ္တုတ္ထင္ရွားေရးေဖာ္မ်ား
ေအးသိန္း _ ရတနာဂီရိ မွ သီေပါမင္းအမွတ္တရ
ေအာင္ေကာင္း _ ခ်စ္သူမွာတမ္း
ေအာင္ေ၀း _ ခံစားမႈကထာ
ေအာင္သင္း _ မ်ိဳးဆက္သစ္အတြက္ ဂႏၶ၀င္မိတ္ဆက္, Future Publishing House ,ရန္ကုန္,၂၀၀၂ စက္တင္ဘာ
အုတ္ဘုိဆရာေတာ္ _ စြယ္ေတာ္ေသွ်ာင္ရတု , ဟံသာ၀တီသတင္းစာပံုနွိပ္တုိက္ , ရန္ကုန္ျမိဳ႔
ဦးကုလား _ ရာဇ၀င္
ဦးကံညႊန္႔ _ နိဗၺာန္ပုိ႔မည္႔တရားေတာ္မ်ား
ဦးကံညႊန္႔ _ မုိးကုတ္၀ိပႆနာ အေျခခံ၊တရား၊အနွစ္သာရနွင္႔ ရႈပြါးနည္း
ဦးေက်ာ္ေဇယ် _ ျမန္မာနုိင္ငံ မူပုိင္ခြင္႔အက္ဥပေဒ
ဦးေက်ာ္ေဇယ် _ ဥပေဒေရးရာေ၀ါဟာရအဘိဓါန္
ဦးေက်ာ္ေဇယ် _ ဥပေဒသမား လက္စြဲစကား
ဦးေက်ာ္ေဇယ် _ အစုစပ္လုပ္ငန္းအက္ဥပေဒ
ဦးေက်ာ္ရန္ _ မူလ=ေဆးအဘိဓါန္က်မ္း
ဦးေက်ာ္ရန္ _ မူလေပါရာဏဒီပနီက်မ္း
ဦးေက်ာ္လွ _ သံခ်ိဳညႊန္႔ေပါင္းနွင္႔ ခဲရာခဲဆစ္အေျဖသစ္
ဦးေက်ာ္သိန္း _ မုိးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး၏ ေထရုပၸတၱိနွင္႔က်င္႔စဥ္
ဦးစုိးလြင္ _ အစၥလာမ္႔အတိတ္သမုိင္းမွ အယူ၀ါဒဆုိင္ရာအရႈပ္အေထြးမ်ား
ဦးစကၠိႏၵ _ ဥာတပရိညာ
ဦးစန္းေမာင္ _ ရခုိင္မင္းသား , သံေတာ္ဆင္႔ , ၁၉၄၆
ဦးဇနိတာလကၤာရ _ ပဋိစၥသမုပါဒ္စက္၀ုိင္းေဒသနာ အေမးနွင္႔အေျဖအက်ဥ္းခ်ဳပ္
ဦးေဌးလိႈင္ _ ရဟႏၱာနွင္႔ ပုဂၢိဳလ္ထူးမ်ား
ဦးထြန္းၾကည္ _ ေကာင္းမႈေတာ္ဘုရားသမုိင္း
ဦးထြန္းလွ _ ေရြးခ်ယ္ရမည္႔မိန္းမေကာင္း. ရွာေဖြရမည္႔ဇနီးေလာင္း
ဦးနု _ တာေတစေနသား
ဦးနု _ အာဇာနည္
ဦးပညာ _ ကရင္ရာဇ၀င္
ဦးပုည _ မေႏၱေလးဘြဲ႔ ေမာ္ကြန္း
ဦးပုည _ ေရသည္ျပဇာတ္
ဦးဖုိးက်ား _ ၃၇ မင္း
ဦးဖုိးက်ား _ သီေပါမင္းပါေတာ္မူအေရးေတာ္ပံု
ဦးဘၾကည္ _ ဇာတ္ၾကီးဆယ္ဘြဲ႔
ဦးဘၾကည္ _ ရုပ္စံုဗုဒၶသာသနာ၀င္
ဦးဘေဘ _ နုိင္ငံေရးရာအျဖာျဖာ ဒုတိယတြဲ
ဦးဘသန္း _ ေယာနသံဇင္ေရာ္
ဦးေဘ _ ၀ရုဏပ်ိဳ ႔
ဦးေမာင္ၾကီး _ ေရငံပုိင္ဦးရွင္ၾကီးနတ္ျဖစ္ျပဇာတ္သစ္ ပထမတြဲ
ဦးေမာင္ေမာင္သန္း _ ၂၁ ရာစုအဂၤ၀ိဇၹာေဆာင္းပါးမ်ား
ဦးေမာင္သိန္း _ ပဋာစာရီ- ဒုတိယပုိင္း
ဦးရ၀ိန္ _ ဥဒကဒီပနီ , ျမန္မာသံေတာ္ဆင္႔မီးစက္ၾကီး ပံွနွိပ္တုိက္ , ရန္ကုန္ျမိဳ ႔ , ၁၂၄၈ ခု , ကဆုန္လ
ဦးရႆက _ စတုသစၥပကာသနီက်မ္း
ဦးေရ၀တ _ သာသနာ႔အေမြကုိခံယူျခင္းနွင္႔ငါလုပ္ခ်င္တာ
ဦးေရ၀တ _ နားလည္နုိင္ျခင္း၏စြမ္းအား


ဦးေရႊေအာင္ _ ကုသုိလ္နွင္႔ အကုသုိလ္
ဦးေရႊေအာင္ _ ဗုဒၶ သုိ႔မဟုတ္ အႏိႈင္းမဲ႔
ဦးေရႊေအာင္ _ ဓမၼပဒ
ဦးေရႊေအာင္ _ ဗုဒၶ၀ါဒ ေပၚထြန္းျခင္း
ဦးေရႊေအာင္ _ ဘ၀အက်ဥ္းသား
ဦးေရႊေအာင္ _ ဘ၀အျမင္သစ္
ဦးေရႊေအာင္ _ အျမင္မ်ားေျပာင္းလဲျခင္းနွင္႔အေတြးအျမင္စာစုမ်ား


ဦးလွ _ ဗမာ႔အေရးေတာ္ပံု-ပတြဲ , ျမန္မာ႔သိပၸံစာပံုနွိပ္တုိက္ , ရန္ကုန္ , ၁၅.၁၀.၁၉၃၈
ဦးလႊား _ ဓါတ္စာက်မ္း
ဦး၀ိမလ _ ကခၤါေမးခြန္းနွင္႔အေျဖ
ဦးသက္စိန္ _ ဗုဒၶသာသနာ႔အေျခခံ
ဦးသက္ထြန္း _ အေနာက္တုိင္းမွ နုတ္သီးေကာင္းလွ်ာပါးတုိ႔၏အဆုိမ်ား
ဦးသိန္းဟန္ _ ျပည္ေထာင္စုသမုိင္းပံုျပင္မ်ား , စာေပဗိမာန္ ပံုနွိပ္တုိက္ , ရန္ကုန္ , ၁၉၆၈ မတ္လ


ဦးဣေႏၵာဘာသ _ ၀ါက်သြားအခ်ိဳးအေျဖက်မ္း+၆ေစာင္တြဲ, ျပည္ၾကီးမ႑ိဳင္ပိဋကတ္ပံုနွိပ္တုိက္,ရန္ကုန္ ၁၂၉၀ ကဆုန္လ
Dhamma Dhuta Dr Ashin Pannissara _ How to Practice Meditation

ကုိစံ _ ခႏၶာငါးပါးေပ်ာက္ဆံုးျခင္းတရား
ကုိတာ _ ေတြးသူမ်ား
ကုိတာ + _ လူငယ္တုိ႔ရဲ႔ အနာဂါတ္စကား၀ုိင္း
ကုိဘတင္ _ နကၡတၱ ဒီပနီက်မ္း
ကင္း၀န္မင္းၾကီး _ ေနမိ ရကန္
က်ီးသဲေလးထပ္ဆရာေတာ္ _ စြယ္စံုေက်ာ္ထင္က်မ္း
ၾကည္ၾကည္မာ _ ဟယ္ရီေပၚတာနွင္႔ အက္ဇခါဘန္အက်ဥ္းသား
ကၽြန္းျပန္ရဲေဘာ္တစ္ခ်ိဳ႔ _ အျမင္႔ပ်ံလင္းယုန္အားဂုဏ္ျပဳျခင္း
ခင္ေဆြဦး _ စစ္ကုိင္းသမီး ဒုိင္ယာရီ
ခင္ေမာင္ေအး _ ေရာင္စံုရုပ္ျပပ႒ာန္း၂၄ပစၥည္းနွင္႔ရွင္ခ်က္မ်ား
ခ်စ္စိန္လြင္ _ ေဆာင္ၾကာျမိဳင္မွတ္တမ္း
ခ်စ္နုိင္ _ အနွစ္ ၃၀
ခ်စ္ဦးညိဳ _ စကၠရုနွင္႔ဘဒၵါ
ခ်စ္ဦးညိဳ _ ရုကၡစုိးမယားနဲ႔အျခားျပိတၱာမ်ား
ဂ်ာနယ္ေက်ာ္ မမေလး _ ေသြး
ဂ်ာနယ္ေက်ာ္ ဦးခ်စ္ေမာင္ _ သူ
ေငြၾကည္ _ ၾကြၾကြရြရြ ဟာသ
ေငြၾကည္ _ တုိတုိထြာထြာ ဟာသ
ေငြၾကည္ _ ျပည္႔ျပည္႔၀၀ ဟာသ
ေငြၾကည္ _ မက္မေျပဟာသ
ေငြၾကည္ _ လူတုိင္းၾကိဳက္တဲ႔ဟာသ
ေငြၾကည္ _ အူလိႈက္သည္းလိႈက္ဟာသ
စံဇာဏီဘုိ _ အခ်စ္ေဗဒင္
စံဇာဏီဘုိ _ အခ်စ္လကၡဏာ
စုိးေနလင္း _ ေဒါက္တာစင္သီယာေမာင္ သုိ႔မဟုတ္ အရိပ္ေကာင္းေသာသစ္တစ္ပင္
စိန္စိန္ _ ေရႊေရာင္ညနွင္႔အျခား၀တၳဳတုိမ်ား
ဆရာေဘ _ ဇမၺဳပတိမင္းခြ်တ္ခန္း၀တၳဳ


ေဆြမင္း. ဓနုျဖဴ _ ဘ၀တစ္ခုအမွတ္ရ
ဇ၀န _ ကားထဲကမိန္းကေလး
ဇ၀န _ ကၽြန္ေတာ္႔လင္
ဇ၀န _ ဆုိးေပ ၁ , မယာမီဒီယာပံုနွိပ္တုိက္ , ရန္ကုန္ , ၂၀၀၀ ေမလ
ဇ၀န _ ဆုိးေပ ၂
ဇ၀န _ ဆုိးေပ ၃
ဇ၀န _ သူပုန္ၾကီး
ေဇယ် _ ေဇယ် စာတန္း , ညႊန္႔ေ႒းစာေပတုိက္ , ရန္ကုန္ , ၁၉၆၅
ေဇယ် _ ျမန္မာမ်က္ပြင္႔
ေဇာ္ဂ်ီ _ ညီသစ္ဆင္းကဗ်ာစု , အင္ၾကင္းဦးပံုနွိပ္တုိက္ , ရန္ကုန္ , ၂၀၀၃ ဧျပီ
ဇင္သန္႔ _ စာဖတ္ျခင္း ၁
ဇင္သန္႔ _ စာဖတ္ျခင္း ၂
ဇင္သန္႔ _ စာဖတ္ျခင္း ၃
ညာဏ၀ံသ _ ဂဗၵလီလာၾကဏ္း , ဟံသာ၀တီသတင္းစာတုိက္ , ရန္ကုန္ , ၁၈၉၉
တုိးထက္ _ ျမန္မာျပည္အရပ္ရပ္မွလူ၀င္စားမ်ာ
တကၠသုိလ္ဘုန္းနုိင္ _ ညီမေလးရယ္စုိးရိမ္မိတယ္
တကၠသုိလ္ဘုန္းနုိင္ _ ပညာရဲ႔သေဘာ
တင္မုိး _ ဖလ္မီးအိမ္
တင္ေမာင္ _ တုိင္းျပည္ကနုနု မုန္တုိင္းက ထန္ထန္
တုိက္စုိး _ ပညာသုိက္
ထူးေဆြေအာင္ _ ေျဗာစည္တီး၍လွဴလုိက္သည္
ထူးေဆြေအာင္ _ မေၾကာက္ဖူးလုိ႔ဆုိ
ထူးေဆြေအာင္ _ မေပ်ာ္ရင္ေကာ
ထူးေဆြေအာင္ _ မန္က်ည္းပင္တန္းရဲ႔မီဒီယာ
ထူးေဆြေအာင္ _ ျမင္းမုိရ္ေတာင္ထိပ္မွသဲပြင္႔ကေလးမ်ား


ဒဂုန္ေရႊမွ်ား _ ကမၻာေျမေအာက္ခရီး
ဒဂုန္ေရႊမွ်ား _ ငယ္ကခ်စ္အနွစ္တစ္ရာနွင္႔လက္ေရြးစင္၀တၳဳမ်ား
ဒဂုန္ေရႊမွ်ား _ ေစာရသက္ျပင္းနွင္႔အျခား၀တၳဳတုိမ်ား
ဒဂုန္ေရႊမွ်ား _ နီနီေလး
ဒဂုန္ေရႊမွ်ား _ ေမ၀ါ၏ကလဲ႔စား
ဒဂုန္ေရႊမွ်ား _ ရုပ္ထုက်ိန္စာ
ဒဂုန္ေရႊမွ်ား _ ေရႊစင္နတ္ဘုရား

ေမာင္စိန္ _ ဘဏ္ေငြစကၠဴတန္ဖုိး
ေမာင္ထင္ _ ဗမာ႔နုိင္ငံေရးသုခမိန္
ေမာင္ထြန္းသူ _ အုိဟင္နရီ၏၀တၳဳတုိမ်ား
ေမာင္ဒီ _ အဂၤလိပ္အသံထြက္ကိစၥ
ေမာင္ထင္ _ ေယာမင္းၾကီးဦးဖုိးလႈိင္နဲ႔ ရာဇဓမၼသဂၤဟက်မ္း
ေမာင္ေပၚထြန္း _ ေသေျပးရွင္ေျပး
ေမာင္ဗုိလ္ေမႊး _ ျမန္မာ႔ပံုတုိပတ္စမ်ား
ေမာင္ဘုိသစ္ _ ကဗ်ာေရးနည္း နိသ်ည္း
ေမာင္သာရ _ က်ဥ္တုတ္ခံ၀ံ႔ မခံ၀ံ႔
မ်ိဳးသူရ _ ေန႔စဥ္သံုးအင္တာနက္. Everyday Internet
ျမသန္းတင္႔ _ နွစ္ ၁၀၀ ကမၻာ႔စံုေထာက္၀တၳဳတုိမ်ား ၂
ျမတ္သူ _ ကုိရမ္အဘိဓါန္ ၁
ျမတ္သူ _ ကုိရမ္အဘိဓါန္ ၂
ျမန္န္မာသမားေတာ္ၾကီးမ်ား _ နွစ္ေပါင္း၂၀၀ ျမန္မာ႔ေဆးပညာ , သုဓမၼာပံုနွိပ္တုိက္ , ရန္ကုန္ , ၂၈.၈.၁၉၇၁
ရေ၀ႏြယ္ _ ရုပ္လွခ်င္ရင္
ရဲေကာင္းထက္ _ ကမၻာကုိ ကုိင္လႈပ္သူမ်ား
ရဲစတုိင္း _ ျပံဳးျပီးမွရယ္
ရန္ကုန္ဘေဆြ _ ေရႊ၀ါျပည္
ရန္ေအာင္ _ အိမ္ေထာင္ေရးအဘိဓမၼာ
ရန္ေအာင္ေမာင္ေမာင္ _ ေထာင္တစ္သက္အေတြ႔အၾကံဳ ,သီရိေမေရာင္စံုပံုနွိပ္တုိက္, ရန္ကုန္ , ၂၀၀၄ ဧျပီ

ေရႊစၾကာ _ ကုန္းေဘာင္ျပင္သစ္

ေဒါက္တာတုိးလွ _ ကုန္းေဘာင္ေရႊျပည္
ေဒါက္တာဘေမာ္ _ ဗမာ႔လက္ငင္း-လြတ္လပ္ေရး

ဦးေအာင္ခင္ _ ငါနဲ႔မတူ ငါ႔ရန္သူ
ဦးေအာင္ခင္ _ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကုိ ဘယ္သူသတ္သလဲ

Image Hosting by imagefra.me
http://www.sbay-student.org/

www.dhammaanalysis.multiply.com/

16 comments:

 1. အလြန္ တန္ဖိုးရိွေသာ website ျဖစ္ပါသည္၊ လူတိုင္းအတြက္ တန္ဖိုးရိွလွပါတယ္၊ download လုပ္ရတာလြယ္ ကူသေလာက္ ebook တစ္အုပ္ျဖစ္လာရန္ မလြယ္ပါ၊ မြန္ျမတ္ေသာ စိတ္ေစတနာျဖစ္ပါတယ္၊

  ReplyDelete
 2. Appreciate the collections of ebooks. Suprise to see non-religious books collections! Please keep up.

  ReplyDelete
 3. အခုလို စာအုပ္မ်ားကို ေစတနာျဖင့္ တင္ေပးထားေသာ ကုသုိလ္ေကာင္းမႈကုိ အႀကိမ္ႀကိမ္ သာဓုေခၚပါသည္။

  (သူရစကၠ)

  ReplyDelete
 4. အလွဴတကာ့အလွဴတြင္ တရားအလွဴသည္ အျမတ္ဆုံးျဖစ္သည့္အတြက္ အလြန္မြန္ျမတ္သန့္စင္ေသာ အလွဴေတာ္ႀကီးကို ေပးေနေသာ သူေတာ္ေကာင္းမ်ား အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာအက်ိဳးကို ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ ခ်မ္းခ်မ္းသာသာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါေစ..။

  ReplyDelete
 5. အရွင္ဘုရား
  အရွင္အာနႏၵာမေထရ္ျမတ္ၾကီး ရဲ႔ သမုိင္းေၾကာင္း စာအုပ္ ဖတ္ခ်င္ပါတယ္ ဘုရား
  ဘယ္မွာ ဖတ္လို႔ရႏဳိင္မလဲ ဘုရာ့
  ေမတၱာေရွ႔ထား ညြန္းေပးပါအံုးဘုရာ႔...
  ေက်းဇူးတင္စြာျဖင့္

  ReplyDelete
 6. ေထရ၀ါဒ ဆရာေတာ္ တစ္ပါးျဖစ္သည့္ ဓမၼေစ တီဆရာေတာ္ဂႏၶမာ ပံုႏွိပ္တိုက္ထုတ္- သံဃာဟုတ္မဟုတ္ စစ္တမ္းက်မ္း အဲဒါေလးဖတ္ခ်င္ပါတယ္ ရႏိုင္မယ္ဆိုရင္ပုိ ့ေပးပါ

  ReplyDelete
 7. ဦးဇင္းအေတာ့္ကို ေကာင္းမြန္ပါတယ္ဘုရား သာဓု သာဓု သာဓု။

  ReplyDelete
 8. ဦးဇင္း တပည့္ေတာ္ ဒို႔ျမန္မာ ဘယ္လဲ (၀ီရသူ)ကို ေဒါင္းေလာ့ လိုခ်င္လို႔ပါဘုရား တပည့္ေတာ္ ယူလို႔မရလို႔ဘုရား ဘယ္လို ယူရမွတ္လဲ ဘုရား
  တပည့္ေတာ္ ေမးလ္က tunthuaung78@gmail.com

  ReplyDelete
 9. အရမ္းေက်းဇဴးတင္ပါတယ္...အရွင္ျမတ္ဘုရားးး တပည့္ေတာ္ကေတာ့ ဘာသာေရးစာေပေတြ နည္းပညာေတြ ကို ရွာေဖြေတြ႕ ရွိသမွ် ျပန္လည္ လက္ကမ္းမွ်ေ၀ေနတဲ့ ၀ါသနာရွင္တေယာက္ပါ ဘုရားးး တပည့္ေတာ္ တစ္ခု ေတာင္းဆိုပါရေစဘုရားး ဓမၼဒူတ ေတာေက်ာင္းဆရာေတာ္ အရွင္ပညာေဇာတ၏ စာအုပ္မ်ားမွ အမွတ္စဥ္(၅) ေဒါသေျဖေဖ်ာက္နည္း၁၉၉၄ e-book လိုခ်င္လို႔ပါအရွင္ဘုရားးး မိတ္ေဆြတေယာက္က ဆိုဒ္မွာ လာေရာက္ေတာင္းဆိုထားလုိပါ ဘုရားးး မွ်ေ၀ေစလိုပါတယ္... aungsan96@gmail.com ပါဘုရားးး.....

  ReplyDelete
 10. ဗုဒၶ ၏ ဗုဒၶဝါဒ အရွင္ေကာဝိဒ (ေယာ ) စာအုပ္ ဖတ္လိုပါသည္ဘုရား။ ရႏိုင္လွ်င္ တင္ေပးပါ။

  ReplyDelete
 11. ဒကာေတာ္ ဦးစားၾကီး ဖတ္လုိတဲ႔ စာအုပ္ တင္ေပးလုိက္ပါတယ္ေနာ္ အဆင္မေျပပါက ျပန္လည္ေျပာၾကားေပးပါ။

  ReplyDelete
 12. လယ္တီဆရာေတာ္ရဲ႕ အခ်ဳိ႕ဒီပနီစာအုပ္မ်ားေဒါင္းမရေတာ့ပါဘုရား...

  ReplyDelete
 13. ဦးေရႊေအာင္ _ ကုသုိလ္နွင္႔ အကုသုိလ္
  ဦးေရႊေအာင္ _ ဘ၀အျမင္သစ္
  ဦးေရႊေအာင္ _ အျမင္မ်ားေျပာင္းလဲျခင္းနွင္႔အေတြးအျမင္စာစုမ်ား
  ေမာင္ဒီ _ အဂၤလိပ္အသံထြက္ကိစၥ
  ျမတ္သူ _ ကုိရမ္အဘိဓါန္ ၁
  ျမတ္သူ _ ကုိရမ္အဘိဓါန္ ၂
  ဇင္သန္႔ _ စာဖတ္ျခင္း ၁
  ဇင္သန္႔ _ စာဖတ္ျခင္း ၂
  ဇင္သန္႔ _ စာဖတ္ျခင္း ၃
  ဦးေရ၀တ _ နားလည္နုိင္ျခင္း၏စြမ္းအား
  ကုိတာ + _ လူငယ္တုိ႔ရဲ႔ အနာဂါတ္စကား၀ုိင္းဂ်ာနယ္ေက်ာ္ ဦးခ်စ္ေမာင္ _ သူ ေမာင္ဘုိသစ္ _ ကဗ်ာေရးနည္း နိသ်ည္း

  ဆရာေတာ္ဘုရား.....အထက္ပါစာအုပ္မ်ားကုိ တပည့္ေတာ္ ေဒါင္းလုတ္ဆြဲတာ မရလုိ႕ လင့္အသစ္နဲ႕ ျပန္တင္ေပးပါလုိ႕ ရိုေသစြာေလွ်ာက္ထားပါတယ္ဘုရား...

  ReplyDelete
 14. တပည္ေတာ္ ျပန္လည္ တင္ေပးပါမယ္ ဘုရား

  ReplyDelete
 15. ဓမၼပဒ အ႒ကထာ ျမန္မာျပန္ တတိယတြဲ၊ စတုတၱတြဲ၊ ပဥၥမတြဲ တို႔ကို pdf ဖိုင္ ေဒါင္းလုပ္ ရခ်င္ပါတယ္ ဘုရား။
  ေက်းဇူးတင္ပါသည္။

  ReplyDelete
 16. ေဒါက္တာမင္းတင္မြန္ _ ဗုဒၶအဘိဓမၼာအနွစ္ခ်ဳပ္ စာအုပ္ေလးလိုခ်င္လို႔ပါခင္ဗ်ာ
  ေပးထားတဲ႔ link မွာမရွိေတာ႔လို႔ပါ။

  ReplyDelete

ဂုဏ်သိက္ခာရှိရှိ ပညာရှင်ဆန်ဆန် အပြုသဘောဆောင်တဲ့ comment ပေးမယ်လို့
သင့်ကို ယုံကြည်ပါသည်၊